Afgelastingen procedure RKPSC

Omdat we de laatste tijd vragen hebben ontvangen van (kader)leden omtrent onze afgelastingen procedure willen we met dit bericht graag inzicht verschaffen in de afspraken hieromtrent binnen onze vereniging.

Het uitgangspunt is dat we, voor zover de veiligheid van onze spelers kan worden gegarandeerd, altijd op onze velden kunnen trainen en wedstrijden kunnen voetballen. Dit geldt dan ook voor onze pupillen en het gebruik van het tussenstuk.

Er zijn twee organen die ertoe kunnen besluiten een wedstrijd af te gelasten.

  1. De KNVB last de wedstrijden af in verband met slecht weer (sneeuw, ijzel, harde wind, etc.)
  2. De consul heeft de discretionaire bevoegdheid om, in overleg met de wedstrijdsecretaris, de wedstrijd af te gelasten.

De taken van de consul bestaan hierbij uit:

  • Het keuren en afkeuren van een veld, een gedeelte van het veld of een specifieke wedstrijd.
  • De velden worden circa 1,5-2 uur voor de wedstrijd gekeurd. Voor de trainingen is dat circa
    1 uur van tevoren.
  • Indien nodig vindt er een aparte keuring plaats voor de middagwedstrijden.
  • Bij de keuringen van de velden voor de trainingen en wedstrijden wordt de wedstrijdsecretaris van de jeugd en/of senioren op de hoogte gehouden.

De uitgangspunten van de veldkeuring zijn als volgt:

  1. De veiligheid van de spelers moet gewaarborgd zijn. Deze komt met name in het geding bij bevroren of gladde velden en onweer.
  2. De conditie van de velden moet toereikend zijn. Het kan voorkomen dat dit niet het geval na veelvuldige regen. Indien het speelveld volledig verzadigd is, kan een veld al na één wedstrijd worden beschadigd. Een speelveld is verzadigd indien het grondwaterniveau dusdanig hoog is, dat dit bijna tot aan de oppervlakte komt. Dit kan ook voorkomen als er (nog) geen plassen op het veld staan. Het is dan ook niet voldoende om een keuring uitsluitend uit te voeren op basis van de zichtbare staat van de velden. Ernstige beschadiging leidt ertoe dat het veld nog gevoeliger zal worden voor afgelastingen. Dit kan ook het geval zijn bij opdooiende velden. Doordat de ondergrond nog bevroren is, kan het gras eraf worden gespeeld. Dit is niet direct zichtbaar na een wedstrijd of training, maar vaak pas enkele dagen later.

Bestuur RKPSC