BELANGRIJK – Corona update!

Beste leden,

We hebben het bericht gehad dat één van onze leden besmet is met het coronavirus. Deze persoon is deze week niet meer naar het voetbalveld gekomen. Ook de komende tijd zal deze persoon thuis in quarantaine blijven.

Klachten? Laat u testen.
De GGD heeft een bron- en contactonderzoek uitgevoerd en daaruit is gebleken dat er geen andere leden van dit elftal in quarantaine hoeven. Wel wordt de wedstrijd van a.s. zaterdag van dit elftal preventief afgelast. Als u en/of uw kind niet benaderd is, hoeft u geen extra maatregelen te nemen. Wel willen we u, namens de GGD, vragen of u de gezondheid van u en/of uw kind de komende tijd extra goed in de gaten wilt houden. Krijgt u en/of uw kind last van klachten die op het coronavirus lijken? Blijf dan thuis en laat u en/of uw kind zo snel mogelijk testen op het coronavirus. Bel voor een afspraak het nummer 0800-1202. Let op: alleen testen als er klachten zijn.

Welke klachten kunnen wijzen op het coronavirus?

 • verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • hoesten
 • plotseling slecht kunnen ruiken en proeven
 • moeilijk kunnen ademhalen
 • verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Volg de leefregels
We willen ook vragen of u en uw kind zich goed aan de landelijke leefregels willen houden:

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd:
  • na hoesten en niezen
  • nadat u op de WC bent geweest
  • na het schoonmaken en opruimen
  • voor het koken en eten.
 • Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek.
 • Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in uw elleboog.
 • Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek in de afvalbak. Was daarna uw handen.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Jongeren hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Blijf weg bij drukke plekken.

RKPSC coronaprotocol
We vragen daarnaast uw aandacht voor het RKPSC coronaprotocol dat is opgesteld om de bestemmingsrisico’s zo klein mogelijk te houden. Dit protocol met maatregelen en uitgangspunten die we als vereniging hanteren is terug te vinden op de website www.rkpsc.com.

Wij hopen u zo voldoende informatie te hebben gegeven. Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met iemand van het bestuur.

Vriendelijke groet,

Het bestuur van RKPSC