Contactgegevens bestuur

Dagelijks bestuur:

Manager voetbalzaken: Vacant
voorzitter@rkpsc.com
Manager algemene zaken: Francis van Haren
voorzitter@rkpsc.com
Secretaris: Maarten Ross
secretaris@rkpsc.com
Penningmeester: Damy Derksen
penningmeester@rkpsc.com
Technische zaken: Henk Franken
technischezaken@rkpsc.com
Jeugdzaken: Tim van Huet
coordinatorjunioren@rkpsc.com
Commerciële zaken: Vacant
commercielezaken@rkpsc.com
Hoofd operationeel: Wilfred Meijer
operationelezaken@rkpsc.com

Sponsorcommissie:

Martijn Hondijk
Jo van Ophuizen
sponsorcommissie@rkpsc.com

Senioren en Dames:

Technische Zaken: Henk Franken
technischezaken@rkpsc.com

Wedstrijdsecretaris senioren & dames: Wesley Bruns (06-29258912)
wedstrijdsecretarissenioren@rkpsc.com

Jeugdcommissie :

Jeugdvoorzitter: Robin Bekker
jeugdvoorzitter@rkpsc.com

Jeugdsecretaris: Marscha van Huet
jeugdsecretaris@rkpsc.com

Jeugdcoördinator JO12 t/m JO19: Tim van Huet
coordinatorjunioren@rkpsc.com

Jeugdcoördinator JO7 t/m JO11 + meiden: Sandra Witjes
coordinatormeiden@rkpsc.com

Wedstrijdsecretaris jeugd: Wesley Bruns (06-29258912)
wedstrijdsecretarisjeugd@rkpsc.com

Diverse functies:

Scheidsrechterscoördinator: Fred Drost
technischezaken@rkpsc.com

Consul: Henk Franken
technischezaken@rkpsc.com

Materiaalman en -vrouw: Henk en José Franken
technischezaken@rkpsc.com

Trainer lagere elftallen: Willy van Huet
technischezaken@rkpsc.com

Trainster G-elftal: Marja Huibers
coordinatorpupillen@rkpsc.com

Keeperstrainer 1e en 2e selectie en A t/m D-jeugd: Gilbert Peters
technischezaken@rkpsc.com

Ledenadministratie: Maarten Ross
ledenadministratie@rkpsc.com

Webbeheer:

Gilbert Peters
Duchan Sommers
webbeheer@rkpsc.com

Activiteitencommissie:

Sander Meulebeek
activiteiten@rkpsc.com

Contactpagina

Liever contact via onze contactpagina?