NIX18 geldt ook op sportpark De Pauwengaard!

Zoals bij iedereen bekend zal zijn, mag aan jongeren onder de 18 jaar sinds 1 januari 2014 geen alcohol meer worden verstrekt in sportkantines, supermarkten en andere horecagelegenheden.

De sport, waaronder het bestuur van RKPSC, neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. De gemeente Zevenaar voert op dit gebied (terecht!) een proactief zero-tolerance handhavingsbeleid uit.

De volgende wettelijk bepalingen worden nageleefd in de kantine van sportpark De Pauwengaard:

Er worden geen alcoholhoudende dranken verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.

Is het duidelijk dat de persoon boven de 18 de drank onmiddellijk zal doorgeven aan iemand onder de 18 jaar? Dan wordt de alcohol niet verkocht.

Wanneer de barmedewerker twijfelt aan de leeftijd van de jongere die alcohol wil kopen, wordt gevraagd naar de leeftijd en een legitimatiebewijs. Respecteer de werkzaamheden en handelwijze van onze mensen achter de bar! Zij doen dit alleen maar om de wet na te leven en om RKPSC te behoeden voor onnodige kosten. Weet dat bij overtreding van deze regel er flinke boetes van meer dan € 1.000 uitgedeeld worden. Niet alleen aan de club, maar ook aan degene onder de 18 die in het bezit is van alcohol!

Onze barmedewerkers zijn goedwillende vrijwilligers die voor onze vereniging aan het werk zijn. Ze zijn echter geen politieagent. Daarom willen wij jullie allemaal vragen om er juist ook zelf op toe te zien dat deze regel nageleefd wordt. Bestel geen alcohol als je onder de 18 bent, ook niet via een van je vrienden. Dat is misschien wel lekker stoer, maar het mag gewoonweg niet én je benadeelt jouw vereniging. En voor die zogenaamde vrienden: bestel geen alcohol voor een van je maten als hij of zij onder de 18 is. Ook jij overtreedt dan de wet en ook jij benadeelt dan jouw vereniging. Zullen we allemaal onze verantwoordelijkheid in deze nemen? Niet alleen spelers en supporters, maar ook leiders en trainers?

In de kantine van RKPSC zijn wij verantwoordelijk, ongeacht wat de mening van ieder ander is over deze regel. Ook bij RKPSC geldt: onder de 18 geen alcohol. Je hebt dus niet alleen een sportieve plicht op het voetbalveld, maar ook in onze kantine.