RKPSC start met recreatief voetbal voor senioren op zaterdag

Het bestuur heeft aangegeven, vooruitlopend op het komende seizoen, de interesse voor spelen op zaterdag in kaart te willen brengen en daarbij uiteraard te onderzoeken in hoeverre dat organisatorisch inpasbaar is. Daartoe is in februari onder meer een enquête uitgezet onder alle voetballende senioren en A-junioren.

Met uitkomsten van deze enquête en na afstemming met diverse andere betrokkenen en belanghebbenden hebben we besloten in het seizoen 2019-2020 te starten met seniorenvoetbal op zaterdag op recreatieve basis.

Voorwaarde is wel dat een team minimaal uit 16 spelers moet bestaan om niet afhankelijk te zijn van andere teams en dus zelfstandig kan blijven deelnemen aan een competitie. Uit de gehouden inventarisatie blijkt tevens dat er voldoende belangstelling blijft bestaan voor zondag als speeldag.

Vandaar dat het bestuur de keuze heeft gemaakt om het spelen op zaterdag te beperken tot recreatief voetbal en op de zondag het prestatief en recreatief voetbal te blijven combineren. Na het seizoen 2019-2020 zullen we de ervaringen met seniorenvoetbal op zaterdag evalueren.

Met nog een aantal nieuwe leden zou zelfs 2 teams op zaterdag haalbaar zijn!

Wil je ook gaan voetballen op zaterdag of zondag?

Het inschrijfformulier vind je hier!

Bestuur RKPSC