Seizoen 2019/2020 voorbij!

Het zit erop..

Direct na de speech van premier Rutte is de KNVB naar buiten gekomen met het nieuws dat de competitie voor het amateurvoetbal tot een einde is gekomen. In een bijzondere periode waar gezondheid en veiligheid voorop staan is dit natuurlijk een logische en begrijpelijke beslissing. Het niet verspreiden van het virus is belangrijker dan tegen een balletje trappen. Wij hopen ook dat iedereen het met ons eens is dat gezondheid, gezond blijven en veiligheid tot de hoogste prioriteit behoort. Het sporten in groepsverband, de gezelligheid in de kantine en de prestatie zijn momenteel ondergeschikt aan dit alles. Als bestuur vinden wij het zeker jammer dat wij onze primaire taak, het faciliteren van voetbal, momenteel niet kunnen uitoefenen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Momenteel zijn wij druk aan het inventariseren wat de financiële consequentie is voor onze vereniging. We lopen entree en kantine gelden mis, kosten voor de betaalde krachten, huur van de velden en gebouwen lopen door. Wij zijn met alle partijen in gesprek om tot een zo gunstig mogelijke oplossing te komen, zonder elkaar te kort te doen. Voorzichtig kunnen we wel zeggen dat wij wel een financiële klap kunnen opvangen, dus de continuering van onze vereniging is zeker.

De Panna! Sterrenteamdag op 15 april kan niet doorgaan en is voorlopig verplaatst naar 3 juni. Op 1 mei wordt door het bestuur besloten of dit evenement doorgang kan vinden.

Het jubileumfeest op 30 mei zal niet doorgaan, het voornemen is voorlopig om dit feest te verplaatsen naar 2021.

Het jeugdtoernooi op 20 juni zal vooralsnog doorgaan. Ook hiervan wordt op 1 mei bekeken of dit evenement door kan gaan.

Het sportcafé met Willem van Hanegem op 3 april zal niet doorgaan. Er wordt gezocht naar een andere datum.

De competities blijven volgend seizoen waar mogelijk gelijk, qua indeling en qua klasse. Er zal niemand promoveren of degraderen (A-categorie). Voor de B-categorie kun je als vereniging inschrijven op een gewenste klasse (tot een bepaalde hoogte).

Het grote onderhoud aan de velden gaat nu plaatsvinden, dit wil zeggen dat we hopen dat de velden eerder open kunnen, en misschien kunnen we wel doortrainen in de zomer en de kantine openhouden. Wellicht kunnen er in deze periode zelfs een aantal oefenwedstrijden gespeeld worden. Op de achtergrond gaan we als bestuur uiteraard ook gewoon door met de teamindelingen voor volgend seizoen. Hierover ontvangt een ieder te zijner tijd bericht.

Wij hopen dat iedereen begrip heeft voor de landelijke situatie en de situatie waarin wij ons als club in bevinden.

We zullen jullie op de hoogte houden zodra er ontwikkelingen zijn.

Blijf veilig, blijf gezond, blijf thuis en houd afstand! Veel sterkte de komende tijd.

Bestuur RKPSC