Uitnodiging informatieavonden en stemming fusie RKPSC en Pajodos

Beste leden en ouders van jeugdleden,

In de afgelopen periode hebben we jullie geïnformeerd over de voorgenomen fusie tussen Pajodos en RKPSC. Als besturen zien we deze fusie als een noodzakelijke stap richting de toekomst. Door als één omni-vereniging verder te gaan worden we:

  • Een meer efficiënte organisatie;
  • Kunnen we meer leuke activiteiten organiseren;
  • Blijven we in continuïteit een (financieel) gezonde sportvereniging; en
  • Kunnen we het huidige sportaanbod op ons sportpark in stand houden en in de toekomst mogelijk zelfs uitbreiden.

De nieuwe organisatiestructuur stelt ons bovendien in staat een goede invulling te geven aan de werkzaamheden die op dit moment bij SAP liggen, zoals het kantinebeheer, aangezien het bestuur van SAP heeft aangegeven te willen stoppen.

Na veel overleg is het nu tijd voor de volgende fase, waarin een nieuw te vormen bestuur na de zomer aan de slag kan om concreet invulling te geven aan de fusie en om te komen tot een fusievoorstel. Uiteraard is het noodzakelijk dat onze leden tijdens een stemming goedkeuring verlenen voor deze volgende stap. Omdat we hiermee het mandaat aan onze leden vragen om de fusie verder vorm te geven is het van belang dat 2/3 van de leden die hun stem gaan uitbrengen vóór de voorgenomen fusie zijn.

Nadat het fusievoorstel is opgesteld zal eind 2021 nog een separate stemming volgen over dit fusievoorstel, zodat we in 2022 als één vereniging verder kunnen.

Voor we hierover gaan stemmen bieden we onze leden nog tweemaal de mogelijkheid om deel te nemen aan een informatieavond om vragen te stellen over de voorgenomen fusie. Deze informatiesessies staan gepland op maandag 10 mei 2021 en woensdag 12 mei 2021, aanvang 20.00 uur. Beide sessies zullen in verband met Corona wederom online (middels Teams) plaatsvinden. Je kunt je hiervoor aanmelden door vóór 8 mei 2021 een e-mail te sturen naar voorzitter@pajodos.nl of secretaris@rkpsc.com. Vervolgens ontvang je op uiterlijk 9 mei een uitnodiging (link) met vergaderinstructies.

De formele en fysieke stemming vindt vervolgens plaats op vrijdagavond 14 mei 2021. Tussen 19.30 en 20.30 krijg je de gelegenheid om op het sportpark je stem uit te brengen om aan te geven of je akkoord gaat met de voorgenomen fusie. Stembiljetten zullen beschikbaar zijn op het sportpark, waar een looproute wordt uitgezet. Leden onder de 18 jaar kunnen hun ouders laten stemmen. Mocht je verhinderd zijn dan kun je bovendien een ander lid machtigen (in dit geval graag een schriftelijke machtiging uitschrijven met handtekening, een lid mag maximaal twee stemmen uitbrengen). Uiteraard zal ook tijdens de stemming rekening gehouden worden met coronamaatregelen (o.a. mondkapje, 1,5 m afstand en eigen pen meenemen).

We hopen jullie op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben over de voorgenomen fusie. We zien jullie aanmeldingen voor de informatiesessies graag tegemoet en hopen op een hoge opkomst bij de stemming. Mochten er in tussentijd al vragen zijn, dan horen we dat graag.

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Pajodos en RKPSC

Bovenstaande uitnodiging is op 27 april 2021 naar alle leden van RKPSC is verzonden. Mocht je geen bericht hebben gehad, dan kan het zijn dat jouw e-mailadres niet juist is opgenomen in de administratie. Stuur een bericht naar secretaris@rkpsc.com om dit te laten wijzigen.