Volg de cursus en word verenigingsscheidsrechter!

Lijkt het jou leuk om een scheidsrechters carrière te beginnen? Meld je dan aan voor de scheidsrechterscursus binnen RKPSC!

Cursisten kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar: technischezaken@rkpsc.com of wedstrijdsecretarissenioren@rkpsc.com en/of wedstrijdsecretarisjeugd@rkpsc.com

Hieronder een globaal overzicht van de cursus:

BLOK  1  ( 2 uur)

Start – voorstellingsrondje

1. Inleidingsfilm scheidsrechter Danny Makkelie (plm. 5 minuten)
2. Introductie leerboek i.c.m. punt 3 tegelijk (dient in een map aanwezig te zijn
3. Presentatie powerpoint (na plaatje 9 een video) spelmomenten (1 uur)
4. Pauze: 5-10 minuten
5. Tonen van spelregels (spelregels Wesley tot dia 10)
6. Gelegenheid stellen van vragen

BLOK 2 (2 uur)

1. Herhaling leerstof Blok 1
2. Vragen over de spelregels die getoond zijn voorgaande keer 5-10 minuten)
3. Sheets presentatie PPT 10-16 i.cm. Leerboek (45 minuten)
4. Pauze
5. Filmpjes met Bloopers
6. Tonen spelregels 11 -19

BLOK 3 (2,5 -3uur)

1.Herhaling leerstof blok (15 minuten)
2.Vervolg sheets i.c.m leerboek (45 minuten)
3.Tonen spelregels sheets 19-38 (45minuten)
4.Pauze
5.Praktijk op veld (herkennen spelsituaties) 45 minuten

 BLOK 4 (3 uur)

1. Herhaling leerstof totaal (1 uur)
2. Pauze
3. Praktijk fluiten oefenduel en/of herkennen spel situaties (max. 1 uur)
4. Uitreiken certificaat en scheidsrechter spullen 30 minuten
5. Begeleiding door scheidsrechterscoördinator